top of page
ŠKOLNÉ
pro děti do 3 let věku do 31.8.

docházka 5 dnů v týdnu

5 045,- Kč/měsíc

docházka 4 dny v týdnu

4 500,- Kč/měsíc

docházka 3 dny v týdnu

3 500,- Kč/měsíc

docházka 2 dny v týdnu

2 500,- Kč/měsíc

docházka 1 den v týdnu

1 500,- Kč/měsíc

jednodenní docházka

375,- Kč/den

ŠKOLNÉ
pro děti od 3 let věku od 1.9.

docházka 5 dnů v týdnu

10 000,- Kč/měsíc

docházka 4 dny v týdnu

9 000,- Kč/měsíc

docházka 3 dny v týdnu

7 000,- Kč/měsíc

docházka 2 dny v týdnu

5 000,- Kč/měsíc

docházka 1 den v týdnu

3 000,- Kč/měsíc

jednodenní docházka

750,- Kč/den

CENÍKY PLATNÉ od 1.2.2024 do 31.1.2025

 

- provozní doba pondělí až pátek 7 - 17 hodin

- přijímány jsou děti od 1 roku do nástupu ke školní docházce

 

- samoobsluha dítěte NENÍ vyžadována

 

- nabízíme možnost individuální docházky dle potřeb rodičů

(např. několik dnů v týdnu, jen dopoledne, kombinace celodenní a dopolední docházky apod.)

 

- přijímány jsou děti, které se podrobují stanovenému očkovacímu plánu a se souhlasem lékaře s pobytem v dětském kolektivu

 

ŠKOLNÉ ZAHRNUJE:

pitný režim po celou dobu pobytu dle potřeby dítěte

 

čerstvé ovoce jako doplněk stravy během dne

 

veškeré výtvarné a kreativní potřeby

 

lůžkoviny, prostěradlo, povlečení a jejich praní

 

kvalifikovaný personál

 

foto a video dokumentaci aktivit

 

dlouhou provozní dobu - pobyt dítěte dle zvoleného typu docházky po celou provozní dobu

 

docházka o prázdninách dle potřeb rodičů

 

uspořádání dětské narozeninové oslavy pro dítě včetně zajištění občerstvení; každé dítě od nás obdrží k narozeninám dárek

ŠKOLNÉ NEZAHRNUJE:

stravu dle zvoleného typu docházky

 

osobní potřeby dítěte (plenky, ubrousky, krém)

 

vlastní lahvičku na pití

další aktivity dle nabídky dětské skupiny (focení, oční screening, výlety apod.)

 

bottom of page