top of page

KDO JSME, CO CHCEME A CO NABÍZÍME VÁM A VAŠEMU DÍTĚTI

Dětská skupina SMARTbaby se nachází v Brně Řečkovicích v místě s velmi dobrou dopravní obslužností, s bezproblémovým parkováním a v dosahu MHD, v rodinném domě s vybavenou velkou zahradou.

 

Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.

 

Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.

 

Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.

 

Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvojí přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.

 

Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte - to je náš "pracovní" postup.

 

Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.

 

Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se děti do jeslí/školky těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.

 

Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte - důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.

 

Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE

 

7 - 9 hodin - děti se scházejí, individuální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 hodin - svačinka, hygiena

9 - 10 hodin - ranní kruh a řízená činnost - hudebně pohybová, výtvarná, volná hra

cca 10 hodin - hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 - 12 - procházka, pobyt na zahradě, externí aktivity

12 - 12.30 hodin - hygiena, oběd

12.30 - 13 hodin - hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 - 15 hodin - spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 hodin - svačinka, hygiena

po 15.30 - 17 hodin - volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, odchod dětí

Nina.jpg

ředitelka a pečující osoba

Nina

     Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Již při studiu jsem se věnovala hlídání dětí jako chůva v domácnostech a dělala jsem vedoucí na táborech s pěveckým sborem. 

     Po dokončení studia jsem začala pracovat úplně v jiném oboru - když ale byly mojí dceři 4 roky, rozhodla jsem se vrátit k práci s dětmi.  Od roku 2018 jsem pracovala v Dětské skupině, nejdříve na pozici pečující osoby a později jako vedoucí pobočky. Krátký čas jsem pracovala jako pečující osoba ve SMARTbaby ;o))

     Baví mne se neustále vzdělávat a rozvíjet své poznatky pro práci s dětmi, zúčastnila jsem se několika workshopů zabývajících se touto tématikou.

     V srpnu 2021 jsme s mojí kamarádkou připravily workshop na téma " Klidný nástup do školky", protože osvěta ohledně adaptace v dětské skupině/školce mi přijde velice důležitá. 

     Na dětech mne fascinuje jejich bezprostřednost a upřímnost a jsem ráda, že mohu být průvodcem při rozvíjení jejich dovedností, poznávání a objevování světa. S dětmi pracuji s respektujícím a laskavým přístupem. 

     Ve volném čase se nejvíce věnuji své 8 leté dceři a našim zvířatům - máme 2 psy a 4 kočky. Ráda také chodím na procházky do přírody a věnuji se józe. 

Natálka.jpeg

vedoucí pečující osoba

Natalie

     Vystudovala jsem Masarykovu universitu obor Speciální pedagogika a nastoupila jsem na Základní školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde jsem působila 7 let jako asistentka pedagoga, vychovatelka v družině a také jako učitelka.

     V době prázdnin jsem pracovala jako vedoucí na příměstských táborech pro děti od 4 let. V praxi jsem získala zejména trpělivý a individuální přístup. 

     Ve volném čase se věnuji své rodině a hlavně dvouletému synovi. Chodíme na procházky s naším psem.

     Ráda maluji a věnuji se různé kreativní tvorbě.

Alena.jpg

pečující osoba

Alena

     Vystudovala jsem střední odbornou školu, ale od mládí mě to táhlo k dětem. Abych se jim mohla věnovat, absolvovala jsem kurz Chůva pro dětskou skupinu.

     Snažím se o trpělivý a individuální přístup a všestrannou péči. Tato práce mě baví a naplňuje, mým cílem jsou spokojené děti. Baví mě pozorovat jejich pokroky a rozvoj.

     Vychovala jsem dvě děti a mám už i dvě vnučky, které často hlídám. Volný čas nejraději trávím s rodinou, chodím ráda do přírody a do divadla. 

Hlavatá.png

pečující osoba

Michaela

     Vystudovala jsem obor Sociální činnost a nyní studuji na Masarykově univerzitě Sociální pedagogiku. Několik let jsem se jako dobrovolník věnovala lidem s mentálním postižením, ale vždycky jsem věděla, že chci pracovat především s dětmi.  

    V současné době jezdím jako vedoucí na letní pobytové tábory, kde vymýšlím a realizuji program pro táborníky. Také vedu s partou kamarádů kroužek vaření pro děti v NZDM.  

     Práce s dětmi mě baví, snažím se o individuální přístup a o rozvoj jejich dovedností.  

     Ve svém volném čase ráda čtu, chodím do přírody, cestuji a trávím čas s přáteli. 

foto Michaela.png

pečující osoba

Michaela

     Po studiu pedagogického lycea jsem pokračovala v této pedagogické oblasti dále na VŠ, kde nyní studuji učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

     V rámci studia na střední škole jsem měla možnost navštívit Portugalsko, kde jsem pracovala s dětmi předškolního i školního věku a získala tak nové zkušenosti do své pedagogické praxe.

     Baví mě práce s dětmi různého věku, neboť každé období dítěte je jiné a zajímavé svými zvláštnostmi a individuálními potřebami, které plně respektuji a mým cílem je tyto potřeby naplnit.

     Ve svém volném čase se věnuji sportovním aktivitám, také ráda čtu a cestuji.

MÜLLEROVÁ foto nové.png

pečující osoba

Petra

     Vystudovala jsem střední odborné učiliště, obor kadeřnice. 

Už při studiu jsem ale věděla, že chci pracovat v úplně jiném oboru. Mým snem byla práce s dětmi, proto jsem si na rodičovské dovolené udělala kurz asistenta pedagoga.

     Práce s dětmi mě naplňuje a přináší mi radost. Stejně tak doufám, že i já dětem přinesu spoustu radostných dní, protože s úsměvem jde všechno lépe. Ke každému dítěti přistupuji individuálně, s ohledem na jeho potřeby a pocity.

     Jsem hrdou mámou dvou úžasných kluků, miluji čas strávený s nimi a s manželem. Oni jsou vlastně i mým koníčkem, tak jako práce s dětmi. Ráda relaxuji u čtení knih, zejména s tematikou vzdělávání dětí.

mahrová.png

pečující osoba

Sára

     Už během studia se mi prohloubila láska k dětem, a proto jsem si doplnila své vzdělání kurzem Chůva pro děti v dětské skupině, abych s nimi mohla pracovat.

     Je fajn pozorovat dětskou bezprostřednost a radost. Velmi mě těší vidět, jak se děti zlepšují a posouvají kupředu a já mohu být součástí tohoto vývoje.

     Ve svém volném čase ráda cestuji, hraji stolní hry a chodím na procházky se psem.

bottom of page