top of page

KDO JSME, CO CHCEME A CO NABÍZÍME VÁM A VAŠEMU DÍTĚTI

Dětská skupina SMARTbaby se nachází v Brně Řečkovicích v místě s velmi dobrou dopravní obslužností, s bezproblémovým parkováním a v dosahu MHD, v rodinném domě s vybavenou velkou zahradou.

 

Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.

 

Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.

 

Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.

 

Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvojí přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.

 

Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte - to je náš "pracovní" postup.

 

Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.

 

Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se děti do jeslí/školky těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.

 

Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte - důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.

 

Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE

 

7 - 9 hodin - děti se scházejí, individuální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 hodin - svačinka, hygiena

9 - 10 hodin - ranní kruh a řízená činnost - hudebně pohybová, výtvarná, volná hra

cca 10 hodin - hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 - 12 - procházka, pobyt na zahradě, externí aktivity

12 - 12.30 hodin - hygiena, oběd

12.30 - 13 hodin - hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 - 15 hodin - spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 hodin - svačinka, hygiena

po 15.30 - 17 hodin - volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, odchod dětí

Nina.jpg

ředitelka a pečující osoba

Nina

     Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Již při studiu jsem se věnovala hlídání dětí jako chůva v domácnostech a dělala jsem vedoucí na táborech s pěveckým sborem. 

     Po dokončení studia jsem začala pracovat úplně v jiném oboru - když ale byly mojí dceři 4 roky, rozhodla jsem se vrátit k práci s dětmi.  Od roku 2018 jsem pracovala v Dětské skupině, nejdříve na pozici pečující osoby a později jako vedoucí pobočky. Krátký čas jsem pracovala jako pečující osoba ve SMARTbaby ;o))

     Baví mne se neustále vzdělávat a rozvíjet své poznatky pro práci s dětmi, zúčastnila jsem se několika workshopů zabývajících se touto tématikou.

     V srpnu 2021 jsme s mojí kamarádkou připravily workshop na téma " Klidný nástup do školky", protože osvěta ohledně adaptace v dětské skupině/školce mi přijde velice důležitá. 

     Na dětech mne fascinuje jejich bezprostřednost a upřímnost a jsem ráda, že mohu být průvodcem při rozvíjení jejich dovedností, poznávání a objevování světa. S dětmi pracuji s respektujícím a laskavým přístupem. 

     Ve volném čase se nejvíce věnuji své 8 leté dceři a našim zvířatům - máme 2 psy a 4 kočky. Ráda také chodím na procházky do přírody a věnuji se józe. 

Natálka.jpeg

vedoucí pečující osoba

Natalie

     Vystudovala jsem Masarykovu universitu obor Speciální pedagogika a nastoupila jsem na Základní školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde jsem působila 7 let jako asistentka pedagoga, vychovatelka v družině a také jako učitelka.

     V době prázdnin jsem pracovala jako vedoucí na příměstských táborech pro děti od 4 let. V praxi jsem získala zejména trpělivý a individuální přístup. 

     Ve volném čase se věnuji své rodině a hlavně dvouletému synovi. Chodíme na procházky s naším psem.

     Ráda maluji a věnuji se různé kreativní tvorbě.

Alena.jpg

pečující osoba

Alena

     Vystudovala jsem střední odbornou školu, ale od mládí mě to táhlo k dětem. Abych se jim mohla věnovat, absolvovala jsem kurz Chůva pro dětskou skupinu.

     Snažím se o trpělivý a individuální přístup a všestrannou péči. Tato práce mě baví a naplňuje, mým cílem jsou spokojené děti. Baví mě pozorovat jejich pokroky a rozvoj.

     Vychovala jsem dvě děti a mám už i dvě vnučky, které často hlídám. Volný čas nejraději trávím s rodinou, chodím ráda do přírody a do divadla. 

Hlavatá.png

pečující osoba

Michaela

     Vystudovala jsem obor Sociální činnost a nyní studuji na Masarykově univerzitě Sociální pedagogiku. Několik let jsem se jako dobrovolník věnovala lidem s mentálním postižením, ale vždycky jsem věděla, že chci pracovat především s dětmi.  

    V současné době jezdím jako vedoucí na letní pobytové tábory, kde vymýšlím a realizuji program pro táborníky. Také vedu s partou kamarádů kroužek vaření pro děti v NZDM.  

     Práce s dětmi mě baví, snažím se o individuální přístup a o rozvoj jejich dovedností.  

     Ve svém volném čase ráda čtu, chodím do přírody, cestuji a trávím čas s přáteli. 

foto Michaela.png

pečující osoba

Michaela

     Po studiu pedagogického lycea jsem pokračovala v této pedagogické oblasti dále na VŠ, kde nyní studuji učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

     V rámci studia na střední škole jsem měla možnost navštívit Portugalsko, kde jsem pracovala s dětmi předškolního i školního věku a získala tak nové zkušenosti do své pedagogické praxe.

     Baví mě práce s dětmi různého věku, neboť každé období dítěte je jiné a zajímavé svými zvláštnostmi a individuálními potřebami, které plně respektuji a mým cílem je tyto potřeby naplnit.

     Ve svém volném čase se věnuji sportovním aktivitám, také ráda čtu a cestuji.

MÜLLEROVÁ foto nové.png

pečující osoba

Petra

     Vystudovala jsem střední odborné učiliště, obor kadeřnice. 

Už při studiu jsem ale věděla, že chci pracovat v úplně jiném oboru. Mým snem byla práce s dětmi, proto jsem si na rodičovské dovolené udělala kurz asistenta pedagoga.

     Práce s dětmi mě naplňuje a přináší mi radost. Stejně tak doufám, že i já dětem přinesu spoustu radostných dní, protože s úsměvem jde všechno lépe. Ke každému dítěti přistupuji individuálně, s ohledem na jeho potřeby a pocity.

     Jsem hrdou mámou dvou úžasných kluků, miluji čas strávený s nimi a s manželem. Oni jsou vlastně i mým koníčkem, tak jako práce s dětmi. Ráda relaxuji u čtení knih, zejména s tematikou vzdělávání dětí.

mahrová.png

pečující osoba

Sára

     Už během studia se mi prohloubila láska k dětem, a proto jsem si doplnila své vzdělání kurzem Chůva pro děti v dětské skupině, abych s nimi mohla pracovat.

     Je fajn pozorovat dětskou bezprostřednost a radost. Velmi mě těší vidět, jak se děti zlepšují a posouvají kupředu a já mohu být součástí tohoto vývoje.

     Ve svém volném čase ráda cestuji, hraji stolní hry a chodím na procházky se psem.

Kučerová_edited.jpg

pečující osoba

Veronika

     Střední školu jsem si vybrala zcela mimo mé sny a mou osobnost, a to obchodní akademii. Toto studium ve Zlíně mě ale svým způsobem dostalo až do Brna. Už od mala jsem říkala, že bych si přála být paní učitelka ve školce, od tohoto snu jsem během života upustila, až nyní jsem se k němu vrátila zpět.        

     Krátce jsem studovala Sociální práce a nyní studuji jednooborovou Pedagogiku. Už jsem si vyzkoušela i práci se staršími dětmi, ale práce s dětmi předškolního věku má své jisté kouzlo, které nic nenahradí.
    Ve svém volném čase ráda trávím čas s blízkými, jezdím na výlety, nejlépe do přírody za zvířaty, protože zvířátka mají u mě také své speciální místo.

bottom of page