Kdo jsme, co chceme a co nabízíme Vám a Vašemu dítěti

 

Dětská skupina SMARTbaby se nachází v Blučině, ve středu vesnice, s velmi dobrou dopravní obslužností, s možností zaparkování přímo před vchodem a nebo v blízkém okolí a v dosahu MHD.

V rodinném domě s vybavenou zahradou se nachází třída pro 12 dětí.

 

Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.

 

Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.

 

Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.

 

Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvoji přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.

 

Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte - to je náš "pracovní" postup.

 

Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.

 

Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se do ní děti těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.

 

Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte - důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.

 

Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE

 

6 - 9 hodin - děti se scházejí, individuální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 hodin - svačinka, hygiena

9 - 10 hodin - řízená činnost - hudebně pohybová, výtvarná, volná hra, kroužky

cca 10 hodin - hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 - 12 - procházka, pobyt v přírodě nebo na zahradě, externí aktivity

12 - 12.30 hodin - hygiena, oběd

12.30 - 13 hodin - hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 - 15 hodin - spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 hodin - svačinka, hygiena

po 15.30 - 18 hodin - volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, v přírodě, odchod dětí

A to jsme my:
ivca.jpeg

vedoucí učitelka

Ivana

     Vystudovala jsem Střední odbornou školu ochrany osob a majetku. Po první mateřské dovolené jsem získala osvědčení pro práci sestry na zubním oddělení a tuto profesi jsem vykonávala tři roky, než jsem nastoupila na další mateřskou dovolenou a po čase na další mateřskou dovolenou … ;o)) Ano, mám doma dvě šikovné holčičky a chlapečka k tomu.

     Protože jsem jezdila s dětmi mnoho let na tábory jako vychovatelka a později jako vedoucí a poslední roky s dětmi pracuji u koní, rozhodla jsem se svůj další profesní život nasměrovat právě k dětem. Pustila jsem se do učení a získala kvalifikaci Chůva pro děti předškolního věku.

     Jsem trpělivá, komunikativní a kreativní. Pro tvoření s dětmi se nechávám inspirovat přírodou a světem kolem nás.

     Volný čas trávím nejraději u koní, protože všichni přece víme, že nejkrásnější pohled na svět je ze sedla - mé vlastní kobylky. A doma se spolu s dětmi věnujeme dalším domácím mazlíčkům.

Pavlína.jpg

učitelka

Pavlína

     Po studiu na Vyšší odborné škole s oborem Sociálně právní činnost jsem pracovala v mnoha soukromých jesličkách/školkách. Na podzim roku 2016 jsem se dostala do školky SMARTbaby v Brně, kde jsem pracovala necelé 2 roky jako učitelka.

     Moc mne baví kreativní činnosti s dětmi v malování i pohybu. Nasbírala jsem mnoho zkušeností, které mě vždy posunuly dále.

     Nyní jsem na rodičovské dovolené s Matyáškem, kterého budu brávat s sebou, když bude příležitost, protože si myslím, na základě předchozích pracovních zkušeností, že i dítěti v tak nízkém věku prospívá pobyt v kolektivu s ostatními dětmi.

     Volný čas ráda trávím venku na procházce, na výletech nebo doma u knížky či u filmu. Často jezdíme za rodinou do Ostravy, odkud pocházím.

kuglerová.png

učitelka

Karolína

     Vystudovala jsem střední odbornou školu v Brně se zaměřením pedagogika a psychologie. 

Přestože jsem na rodičovské dovolené se synem, chci se věnovat i dalším dětem v rámci své profese. A tak do SMARTbaby docházíme oba ;o))

     Ráda vymýšlím výtvarné a rukodělné činnosti pro děti. 

Ve svém volném čase se věnuji pečení, čtení a navštěvuji kurz jógy.