Kdo jsme, co chceme a co nabízíme Vám a Vašemu dítěti

 

Dětská skupina SMARTbaby se nachází v Blučině, ve středu vesnice, s velmi dobrou dopravní obslužností, s možností zaparkování přímo před vchodem a nebo v blízkém okolí a v dosahu MHD.

V rodinném domě s vybavenou zahradou se nachází třída pro 12 dětí.

 

Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.

 

Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.

 

Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.

 

Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvoji přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.

 

Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte - to je náš "pracovní" postup.

 

Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.

 

Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se do ní děti těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.

 

Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte - důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.

 

Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE

 

6.30 - 9 hodin - děti se scházejí, individuální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 hodin - svačinka, hygiena

9 - 10 hodin - řízená činnost - hudebně pohybová, výtvarná, volná hra, kroužky

cca 10 hodin - hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 - 12 - procházka, pobyt v přírodě nebo na zahradě, externí aktivity

12 - 12.30 hodin - hygiena, oběd

12.30 - 13 hodin - hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 - 15 hodin - spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 hodin - svačinka, hygiena

po 15.30 - 17.30 hodin - volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, v přírodě, odchod dětí

A to jsme my:
Nina.jpg

ředitelka a pečující osoba

Nina

     Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Již při studiu jsem se věnovala hlídání dětí jako chůva v domácnostech a dělala jsem vedoucí na táborech s pěveckým sborem. 

     Po dokončení studia jsem začala pracovat úplně v jiném oboru - když ale byly mojí dceři 4 roky, rozhodla jsem se vrátit k práci s dětmi.  Od roku 2018 jsem pracovala v Dětské skupině, nejdříve na pozici pečující osoby a později jako vedoucí pobočky. Krátký čas jsem pracovala jako pečující osoba ve SMARTbaby ;o))

     Baví mne se neustále vzdělávat a rozvíjet své poznatky pro práci s dětmi, zúčastnila jsem se několika workshopů zabývajících se touto tématikou.

     V srpnu 2021 jsme s mojí kamarádkou připravily workshop na téma " Klidný nástup do školky", protože osvěta ohledně adaptace v dětské skupině/školce mi přijde velice důležitá. 

     Na dětech mne fascinuje jejich bezprostřednost a upřímnost a jsem ráda, že mohu být průvodcem při rozvíjení jejich dovedností, poznávání a objevování světa. S dětmi pracuji s respektujícím a laskavým přístupem. 

     Ve volném čase se nejvíce věnuji své 8 leté dceři a našim zvířatům - máme 2 psy a 4 kočky. Ráda také chodím na procházky do přírody a věnuji se józe. 

Denisa.jpg

pečující osoba

Denisa

     Vyzkoušela jsem si po studiu různé profese, ale nakonec jsem se rozhodla vrátit k práci s dětmi. Mám zkušenosti s hlídáním a prací s dětmi v dětském koutku a s hlídáním a péčí o děti v rodinách. Abych si zvýšila kvalifikaci a posunula tak svůj zájem a oblíbenou činnost do profesní roviny, rozhodla jsem se pro absolvování kurzu a vykonání zkoušek profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Uplatnění se mi tak nabízí na různých pozicích a mohu mít i svou vlastní živnost chůvy, rozhodla jsem se ale pro práci s dětmi v dětské skupině.

     Jsem součástí mladé rodiny, do které patří také naši dva psí parťáci. Zajímám se o zdravý životní styl, ke kterému u mne patří hlavně pohyb. Ráda jezdím na kole, trávím čas na naší zahrádce, kreslím a vymýšlím poznávací výlety a aktivity.

     S potěšením a nadšením budu všechny své takto získané znalosti a dovednosti předávat dětem.

Klára.jpg

pečující osoba

Klára

     Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu, obor sociální činnost. Již od malička jsem měla potřebu a chuť se starat a pomáhat znevýhodněným dětem a byla jsem rozhodnuta se v dospělosti dětem věnovat.

     Po maturitě jsem úspěšně absolvovala kurz Asistent pedagoga. Nastoupila do mateřské školy, kde jsem na této pozici působila tři roky. Abych se mohla posunout dál ve svém profesním životě a pracovat v dětské skupině, rozhodla jsem se o rozšíření své kvalifikace o kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

     Ráda s dětmi vyrábím různé výrobky, společně poznáváme přírodu a podporuji je v jejich přirozeném rozvoji. Během své praxe jsem nasbírala mnoho zkušeností a věřím, že jich ještě mnoho získám a především předám.

     Svůj volný čas ráda trávím aktivně na výletech prozatím se svým psem a ráda jezdím na kole.

Sabina.jpg

pečující osoba

Sabina

     Vystudovala jsem střední Průmyslovou školu, obor sociální činnost. Studium mě moc bavilo a potvrdila jsem si, že bych profesně chtěla pečovat o děti. Mnoho  zkušeností jsem získala během praxe. Neustále se učím novým věcem a sbírám nové zkušenosti a znalosti.

     Práce s dětmi mi dodává energii a radost, fascinuje je mne jejich fantazie. Sama jsem velice kreativní člověk.

     Ve volném čase ráda trávím chvilky s rodinou nebo jízdou na kole. Mám ráda přírodu, která mne naplňuje a nabízí nekonečné množství nápadů pro práci s dětmi.