top of page
Kdo jsme, co chceme a co nabízíme Vám a Vašemu dítěti

 

Dětská skupina SMARTbaby se nachází v Blučině, ve středu vesnice, s velmi dobrou dopravní obslužností, s možností zaparkování přímo před vchodem a nebo v blízkém okolí a v dosahu MHD.

V rodinném domě s vybavenou zahradou se nachází třída pro 12 dětí.

 

Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.

 

Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.

 

Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.

 

Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvoji přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.

 

Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte - to je náš "pracovní" postup.

 

Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.

 

Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se do ní děti těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.

 

Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte - důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.

 

Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE

 

6.30 - 9 hodin - děti se scházejí, individuální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 hodin - svačinka, hygiena

9 - 10 hodin - řízená činnost - hudebně pohybová, výtvarná, volná hra, kroužky

cca 10 hodin - hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 - 12 - procházka, pobyt v přírodě nebo na zahradě, externí aktivity

12 - 12.30 hodin - hygiena, oběd

12.30 - 13 hodin - hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 - 15 hodin - spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 hodin - svačinka, hygiena

po 15.30 - 17.30 hodin - volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, v přírodě, odchod dětí

A to jsme my:
Nina.jpg

ředitelka a pečující osoba

Nina

     Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Již při studiu jsem se věnovala hlídání dětí jako chůva v domácnostech a dělala jsem vedoucí na táborech s pěveckým sborem. 

     Po dokončení studia jsem začala pracovat úplně v jiném oboru - když ale byly mojí dceři 4 roky, rozhodla jsem se vrátit k práci s dětmi.  Od roku 2018 jsem pracovala v Dětské skupině, nejdříve na pozici pečující osoby a později jako vedoucí pobočky. Krátký čas jsem pracovala jako pečující osoba ve SMARTbaby ;o))

     Baví mne se neustále vzdělávat a rozvíjet své poznatky pro práci s dětmi, zúčastnila jsem se několika workshopů zabývajících se touto tématikou.

     V srpnu 2021 jsme s mojí kamarádkou připravily workshop na téma " Klidný nástup do školky", protože osvěta ohledně adaptace v dětské skupině/školce mi přijde velice důležitá. 

     Na dětech mne fascinuje jejich bezprostřednost a upřímnost a jsem ráda, že mohu být průvodcem při rozvíjení jejich dovedností, poznávání a objevování světa. S dětmi pracuji s respektujícím a laskavým přístupem. 

     Ve volném čase se nejvíce věnuji své 8 leté dceři a našim zvířatům - máme 2 psy a 4 kočky. Ráda také chodím na procházky do přírody a věnuji se józe. 

Denisa.jpg

vedoucí učitelka a pečující osoba

Denisa

     Vystudovala jsem střední odborné učiliště a po pár letech práce v oboru se rozhodla si splnit sen a věnovat se práci s dětmi, které jsem se věnovala po dobu studií. Proto jsem absolvovala kurz chůvy a nastoupila do Dětské skupiny SMARTbaby. Práce s dětmi mě naplňuje a ráda vašim dětem dám veškerý svůj čas a pozornost pro jejich osobní rozvoj a zdravý vývoj jejich osobnosti.

     Ve volném čase se ráda  věnují sportu, kurzům pro pracovní rozvoj, naší malé psí partě, která má dva členy rasy sibiřský husky a svému manželovi, který mě v mé práci velice podporuje.

     Mým největším snem v životě kromě založení vlastní rodiny, pořízení smečky psů a krásného bydlení bylo i najít práci, která mě bude bavit.

Eva.jpg

pečující osoba

Eva

     Vystudovala jsem Sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně. Děti mě provází celým mým dosavadním životem. Od dob studií, kdy jsem lektorovala v různých mateřských školkách anglický jazyk pro nejmenší a hlídala děti v rodinách a pracovala v dětských domovech. Přes mé vlastní čtyři děti. Až do současné doby, kdy podnikáme různé aktivity pro děti na naší malé vesnici.

     Zajímá mne problematika různých specifických poruch učení a jejímu předcházení v předškolním věku. Pomocí různých technik, které jsou zajímavé, vedené přes pohyb dětí.

     Ve volném čase cvičím pilates, čtu knihy, mám ráda naši zahradu. Jsem vděčná za každou chvíli strávenou s rodinou. Všechny děti jsou pro mne velkým životním učením.

Kristyna.jpg

pečující osoba

Kristýna

     Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, oboru praktická sestra. Tento obor mě nenaplňoval tolik, jako práce s dětmi, a proto jsem se rozhodla jít spíše pedagogickým směrem. Práce s dětmi mě velmi naplňuje a baví. Chci být dobrým vzorem pro děti, vést je k samostatnosti a pomoct rozvíjet jejich osobnost.

     Ve volném čase se věnuji rodině, výletům a ráda se zúčastňuji kulturních akcí.

Lucie.jpg

pečující osoba

Lucie

     Vystudovaná jsem obor zubní instrumentářky, bohužel práce byla už časově náročná a tolik mě nenaplňovala. Proto jsem si udělala profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině. Péče o děti v dětské skupince mne je pro mne to pravé. Ráda si s dětmi hraji a předávám jim svoje zkušenosti, péče o ně mě naplňuje.

     Jsem maminkou dvou dětí. Ve svém volném čase ráda vařím pro svoji rodinu, relaxuji u čtení knih a nebo čas trávím výlety do přírody.

bottom of page