Kdo jsme, co chceme a co nabízíme Vám a Vašemu dítěti

 

Dětská skupina SMARTbaby se nachází v Blučině, ve středu vesnice, s velmi dobrou dopravní obslužností, s možností zaparkování přímo před vchodem a nebo v blízkém okolí a v dosahu MHD.

V rodinném domě s vybavenou zahradou se nachází třída pro 12 dětí.

 

Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.

 

Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.

 

Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.

 

Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvoji přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.

 

Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte - to je náš "pracovní" postup.

 

Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.

 

Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se do ní děti těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.

 

Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte - důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.

 

Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE

 

6.30 - 9 hodin - děti se scházejí, individuální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 hodin - svačinka, hygiena

9 - 10 hodin - řízená činnost - hudebně pohybová, výtvarná, volná hra, kroužky

cca 10 hodin - hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 - 12 - procházka, pobyt v přírodě nebo na zahradě, externí aktivity

12 - 12.30 hodin - hygiena, oběd

12.30 - 13 hodin - hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 - 15 hodin - spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 hodin - svačinka, hygiena

po 15.30 - 17.30 hodin - volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, v přírodě, odchod dětí

A to jsme my:
Nina.jpg

ředitelka a pečující osoba

Nina

     Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Již při studiu jsem se věnovala hlídání dětí jako chůva v domácnostech a dělala jsem vedoucí na táborech s pěveckým sborem. 

     Po dokončení studia jsem začala pracovat úplně v jiném oboru - když ale byly mojí dceři 4 roky, rozhodla jsem se vrátit k práci s dětmi.  Od roku 2018 jsem pracovala v Dětské skupině, nejdříve na pozici pečující osoby a později jako vedoucí pobočky. Krátký čas jsem pracovala jako pečující osoba ve SMARTbaby ;o))

     Baví mne se neustále vzdělávat a rozvíjet své poznatky pro práci s dětmi, zúčastnila jsem se několika workshopů zabývajících se touto tématikou.

     V srpnu 2021 jsme s mojí kamarádkou připravily workshop na téma " Klidný nástup do školky", protože osvěta ohledně adaptace v dětské skupině/školce mi přijde velice důležitá. 

     Na dětech mne fascinuje jejich bezprostřednost a upřímnost a jsem ráda, že mohu být průvodcem při rozvíjení jejich dovedností, poznávání a objevování světa. S dětmi pracuji s respektujícím a laskavým přístupem. 

     Ve volném čase se nejvíce věnuji své 8 leté dceři a našim zvířatům - máme 2 psy a 4 kočky. Ráda také chodím na procházky do přírody a věnuji se józe. 

Denisa.jpg

pečující osoba

Denisa

     Vyzkoušela jsem si po studiu různé profese, ale nakonec jsem se rozhodla vrátit k práci s dětmi. Mám zkušenosti s hlídáním a prací s dětmi v dětském koutku a s hlídáním a péčí o děti v rodinách. Abych si zvýšila kvalifikaci a posunula tak svůj zájem a oblíbenou činnost do profesní roviny, rozhodla jsem se pro absolvování kurzu a vykonání zkoušek profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Uplatnění se mi tak nabízí na různých pozicích a mohu mít i svou vlastní živnost chůvy, rozhodla jsem se ale pro práci s dětmi v dětské skupině.

     Jsem součástí mladé rodiny, do které patří také naši dva psí parťáci. Zajímám se o zdravý životní styl, ke kterému u mne patří hlavně pohyb. Ráda jezdím na kole, trávím čas na naší zahrádce, kreslím a vymýšlím poznávací výlety a aktivity.

     S potěšením a nadšením budu všechny své takto získané znalosti a dovednosti předávat dětem.

Eva.jpg

pečující osoba

Eva

     Vystudovala jsem Sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně. Děti mě provází celým mým dosavadním životem. Od dob studií, kdy jsem lektorovala v různých mateřských školkách anglický jazyk pro nejmenší a hlídala děti v rodinách a pracovala v dětských domovech. Přes mé vlastní čtyři děti. Až do současné doby, kdy podnikáme různé aktivity pro děti na naší malé vesnici.

     Zajímá mne problematika různých specifických poruch učení a jejímu předcházení v předškolním věku. Pomocí různých technik, které jsou zajímavé, vedené přes pohyb dětí.

     Ve volném čase cvičím pilates, čtu knihy, mám ráda naši zahradu. Jsem vděčná za každou chvíli strávenou s rodinou. Všechny děti jsou pro mne velkým životním učením.

Monika.jpg

pečující osoba

Monika

     Vystudovala jsem střední odborné učiliště. Po škole jsem pár let pracovala v oboru. Tento druh práce mne nenaplňoval, naopak mne bavila práce s lidmi. Udělala jsem si rekvalifikační kurz a pracovala jsem jako pečovatelka. Po narození dcery jsem si uvědomila, že bych chtěla více pečovat o děti než o dospělé. Udělala jsem si profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině. A tak se mohu profesionálně věnovat dětem.

     Mým cílem je vést děti k samostatnosti a rozvoji hravou cestou.  

     Ve volném čase strašně ráda trávím čas se svou rodinou. Poznávám naše hrady a zámky, jezdím na kole, plavu a velice ráda čtu.