Kdo jsme, co chceme a co nabízíme Vám a Vašemu dítěti

 

Dětská skupina SMARTbaby se nachází v Brně Řečkovicích v místě s velmi dobrou dopravní obslužností, s bezproblémovým parkováním a v dosahu MHD, v rodinném domě s vybavenou velkou zahradou.

 

Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.

 

Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.

 

Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.

 

Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvojí přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.

 

Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte - to je náš "pracovní" postup.

 

Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.

 

Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se děti do jeslí/školky těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.

 

Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte - důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.

 

Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE

 

7 - 9 hodin - děti se scházejí, individální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 hodin - svačinka, hygiena

9 - 10 hodin - řízená činnost - hudebně pohybová, výtvarná, volná hra, kroužky

cca 10 hodin - hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 - 12 - procházka, pobyt na zahradě, externí aktivity

12 - 12.30 hodin - hygiena, oběd

12.30 - 13 hodin - hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 - 15 hodin - spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 hodin - svačinka, hygiena

po 15.30 - 18 hodin - volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, odchod dětí

We speak English and have English speaking teacher

 

We accept English speaking children or children speaking a foreign language.

 

Common language is Czech, but if parents wish, we are speaking to the child throughout the day in English.

Children are learning both languages.

 

It is good and beneficial for all children.

A to jsme my:
Nina.jpg

ředitelka a pečující osoba

Nina

     Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Již při studiu jsem se věnovala hlídání dětí jako chůva v domácnostech a dělala jsem vedoucí na táborech s pěveckým sborem. 

     Po dokončení studia jsem začala pracovat úplně v jiném oboru - když ale byly mojí dceři 4 roky, rozhodla jsem se vrátit k práci s dětmi.  Od roku 2018 jsem pracovala v Dětské skupině, nejdříve na pozici pečující osoby a později jako vedoucí pobočky. Krátký čas jsem pracovala jako pečující osoba ve SMARTbaby ;o))

     Baví mne se neustále vzdělávat a rozvíjet své poznatky pro práci s dětmi, zúčastnila jsem se několika workshopů zabývajících se touto tématikou.

     V srpnu 2021 jsme s mojí kamarádkou připravily workshop na téma " Klidný nástup do školky", protože osvěta ohledně adaptace v dětské skupině/školce mi přijde velice důležitá. 

     Na dětech mne fascinuje jejich bezprostřednost a upřímnost a jsem ráda, že mohu být průvodcem při rozvíjení jejich dovedností, poznávání a objevování světa. S dětmi pracuji s respektujícím a laskavým přístupem. 

     Ve volném čase se nejvíce věnuji své 8 leté dceři a našim zvířatům - máme 2 psy a 4 kočky. Ráda také chodím na procházky do přírody a věnuji se józe. 

Dominika.jpg

pečující osoba

Dominika

     Po maturitě na gymnáziu jsem na Masarykově univerzitě vystudovala Učitelství pro MŠ a zároveň Hudební vědu, kterou teď dokončuji v magisterském studiu. Několik let jsem pracovala s nejmenšími dětmi v dětském klubu Frikulín pod DDM Helceletova na pobočce v Brně Řečkovicích, kde v létě vedu také příměstské tábory pro předškolní i školní děti. Hudební vzdělání uplatňuji mimo jiné jako produkční v souboru Ensemble Opera Diversa.

     Celý život je mým největším koníčkem hudba, od malička zpívám ve sboru, hraji na klavír a saxofon. Ve volném čase se věnuji své psí parťačce Lenty, se kterou běháme závodně agility, kromě toho mám ráda další sporty, výlety do přírody nebo jógu. 

Jana hotov.jpg

pečující osoba

Jana

     Pro kvalifikovanou práci s dětmi jsem absolvovala zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a také Asistent pro pedagoga.
     Vyrůstáním s dalšími třemi sourozenci, výchovou vlastní dcery, hlídáním dětí a vnoučat přátelům, prací v dětské skupině jsem získala potřebnou praxi a zkušenosti.
     Dětem nabízím porozumění, lásku a trpělivost. Mou každodenní inspirací pro práci s dětmi je podpora, které se mi jako matce a podnikatelce dostávalo od chůvy "tety Lady" při výchově mé dcery.
Roušová.jpg

pečující osoba

Lucie

     Vystudovala jsem ošetřovatelství na Masarykově univerzitě.

Práce s dětmi mě baví a naplňuje a nejen proto jsem už od střední školy věku jezdila na tábory, kde jsem působila jako zdravotník.

     Mým cílem je vést děti k samostatnosti, ohleduplností a hravou a zábavnou formou rozvíjet jejich osobnost.

     Jsem mámou dvou dětí. Mezi mé záliby patří plavání, lyžovaní - volný čas trávím nejraději v přírodě.

mrazková.jpg

pečující osoba

Nikola

     Vystudovala jsem střední odbornou školu, obor Sociální činnost. Nyní studuji dálkově Učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Součástí mých studií byla a je praktická činnost, kde jsem získala spoustu nových zkušenosti a mohla si vyzkoušet práci s dětmi v různých prostředích. Na práci s dětmi mě nejvíc baví jejich bezprostřednost a upřímná radost z maličkosti. 

     Jsem společenská a málokdy mě můžete vidět bez úsměvu, proto jsem ráda, že tuhle energii můžu předávat i dětem.

Tereza.jpg

pečující osoba

Tereza

     Vystudovala jsem střední pedagogickou školu – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, na kterou jsem navázala studiem oboru Speciální pedagogika - komunikační techniky na Masarykově univerzitě, které jsem zakončila složením bakalářských závěrečných zkoušek.

     Již během studia jsem hlídala děti v rodinách a vedla několik zájmových kroužků pro děti předškolního i mladšího školního věku (např. Netradiční výtvarné dílny, Tanečky a Povídálka – logopedická prevence).         Ve volném čase se ráda věnuji čtení, výrobě šperků či hudbě.

Sovičková.jpg

pečující osoba

Šárka

     Vystudovala jsem střední uměleckou školu. Během studia jsem se věnovala hlídání dětí v rodinách, hlavně o letních prázdninách. Po ukončení studia jsem se ale chtěla věnovat pomoci lidem a udělala jsem si kurz pracovníka v sociálních službách. V tomto oboru jsem pracovala 5 let. Přestěhovala jsem se a a dále si rozšiřovala vzdělání. Rozhodla jsem se, že si udělám kurz chůvy pro práci s dětmi v dětských skupinách a budu se věnovat dětem.

      Ve svém volném čase ráda čtu, podnikám výlety a věnuji se rodině.