top of page
Kdo jsme, co chceme a co nabízíme Vám a Vašemu dítěti

 

Dětská skupina SMARTbaby se nachází v Brně Řečkovicích v místě s velmi dobrou dopravní obslužností, s bezproblémovým parkováním a v dosahu MHD, v rodinném domě s vybavenou velkou zahradou.

 

Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.

 

Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.

 

Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.

 

Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvojí přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.

 

Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte - to je náš "pracovní" postup.

 

Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.

 

Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se děti do jeslí/školky těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.

 

Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte - důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.

 

Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE

 

7 - 9 hodin - děti se scházejí, individální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 hodin - svačinka, hygiena

9 - 10 hodin - řízená činnost - hudebně pohybová, výtvarná, volná hra, kroužky

cca 10 hodin - hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 - 12 - procházka, pobyt na zahradě, externí aktivity

12 - 12.30 hodin - hygiena, oběd

12.30 - 13 hodin - hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 - 15 hodin - spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 hodin - svačinka, hygiena

po 15.30 - 18 hodin - volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, odchod dětí

We speak English and have English speaking teacher

 

We accept English speaking children or children speaking a foreign language.

 

Common language is Czech, but if parents wish, we are speaking to the child throughout the day in English.

Children are learning both languages.

 

It is good and beneficial for all children.

A to jsme my:
Nina.jpg

ředitelka a pečující osoba

Nina

     Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Již při studiu jsem se věnovala hlídání dětí jako chůva v domácnostech a dělala jsem vedoucí na táborech s pěveckým sborem. 

     Po dokončení studia jsem začala pracovat úplně v jiném oboru - když ale byly mojí dceři 4 roky, rozhodla jsem se vrátit k práci s dětmi.  Od roku 2018 jsem pracovala v Dětské skupině, nejdříve na pozici pečující osoby a později jako vedoucí pobočky. Krátký čas jsem pracovala jako pečující osoba ve SMARTbaby ;o))

     Baví mne se neustále vzdělávat a rozvíjet své poznatky pro práci s dětmi, zúčastnila jsem se několika workshopů zabývajících se touto tématikou.

     V srpnu 2021 jsme s mojí kamarádkou připravily workshop na téma " Klidný nástup do školky", protože osvěta ohledně adaptace v dětské skupině/školce mi přijde velice důležitá. 

     Na dětech mne fascinuje jejich bezprostřednost a upřímnost a jsem ráda, že mohu být průvodcem při rozvíjení jejich dovedností, poznávání a objevování světa. S dětmi pracuji s respektujícím a laskavým přístupem. 

     Ve volném čase se nejvíce věnuji své 8 leté dceři a našim zvířatům - máme 2 psy a 4 kočky. Ráda také chodím na procházky do přírody a věnuji se józe. 

Adéla.JPG

pečující osoba

Adéla

     Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a také jsem absolvovala Kurz chůvy pro děti do zahájení školní docházky. Již během studia na střední škole jsem pracovala v dětských skupinách jako chůva.  Působila jsem také jako trenérka házené v Kuřimi.

     Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje, snažím se dětem vytvářet bezpečné prostředí, do kterého se budou každý den těšit. K dětem přistupuji především individuálně, jsem ráda, že jim mohu být po boku při jejich důležité životní etapě. 

     Ve volném čase ráda cestuji a trávim čas s rodinou a přáteli.

Alena.jpg

pečující osoba

Alena

     Vystudovala jsem střední odbornou školu, ale od mládí mě to táhlo k dětem. Abych se jim mohla věnovat, absolvovala jsem kurz Chůva pro dětskou skupinu.

     Snažím se o trpělivý a individuální přístup a všestrannou péči. Tato práce mě baví a naplňuje, mým cílem jsou spokojené děti. Baví mě pozorovat jejich pokroky a rozvoj.

     Vychovala jsem dvě děti a mám už i dvě vnučky, které často hlídám. Volný čas nejraději trávím s rodinou, chodím ráda do přírody a do divadla. 

Karolína.jpg

pečující osoba

Karolína

     Vyučila jsem se Masérem sportovním a rekondičním, ale už od mala jsem věděla, že chci jednou pracovat s dětmi. Ani mí dva mladší bráškové mě od tohoto předsevzetí neodradili ;o)), naopak, vždy jsem je ráda hlídala a starala se o ně.

     Jezdila jsem na letní tábory jako vedoucí a později jako zdravotník. Po absolvování kurzu Chůvy jsem začala pracovat v dětské skupině, kde jsem získala největší zkušenosti pro práci s dětmi. S dětmi ráda zpívám a dělám výtvarku.

     Volný čas trávím nejraději s přáteli v přírodě.

Roušová.jpg

pečující osoba

Lucie

     Vystudovala jsem ošetřovatelství na Masarykově univerzitě.

Práce s dětmi mě baví a naplňuje a nejen proto jsem už od střední školy věku jezdila na tábory, kde jsem působila jako zdravotník.

     Mým cílem je vést děti k samostatnosti, ohleduplností a hravou a zábavnou formou rozvíjet jejich osobnost.

     Jsem mámou dvou dětí. Mezi mé záliby patří plavání, lyžovaní - volný čas trávím nejraději v přírodě.

Nikol.jpg

pečující osoba

Nikol

     Vstudovala jsemm obor sociální činnost na zdravotnické škole, kde jsem si prošla v rámci praxe péčí o všechny věkové skupiny. Nějaký čas jsem pracovala jako pečovatelka v domově pro seniory, kde jsem sice nasbírala spoustu zkušeností, ale nenaplnilo to má očekávání, a proto jsem se vrátila zpět k malým dětem, které jsem už na střední škole pomáhala hlídat.

     Jako dítě jsem pravidelně jezdila na letní tábory, ze kterých jsem byla vždy nadšena, a proto jsem pak už jako starší jezdila jako praktikantka. Nyní už jezdím jako vedoucí a věnuji se dětem i na víkendových akcích.

Pavla.jpg

pečující osoba

Pavla

     Studuji na Pedagogické fakultě MUNI navazující magisterský obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání a bakalářský obor Logopedie. 

     Již několik let se věnuji práci s lidmi s mentálním a tělesným postižením, doučuji jazyky a mám malou firmu zprostředkovávající doučování všeho druhu.

     Jezdila jsem jako pečovatelka k seniorům do Německa a v současné době se věnuji také kurzům znakového jazyka. 

     Práce s dětmi mě baví. Líbí se mi, jak jsou děti bezprostřední a jak nás dospělé mnohému učí. 

Když mám čas, miluju knížky, sport, Country rádio a dobrou kávu.

Sovičková.jpg

pečující osoba

Šárka

     Vystudovala jsem střední uměleckou školu. Během studia jsem se věnovala hlídání dětí v rodinách, hlavně o letních prázdninách. Po ukončení studia jsem se ale chtěla věnovat pomoci lidem a udělala jsem si kurz pracovníka v sociálních službách. V tomto oboru jsem pracovala 5 let. Přestěhovala jsem se a a dále si rozšiřovala vzdělání. Rozhodla jsem se, že si udělám kurz chůvy pro práci s dětmi v dětských skupinách a budu se věnovat dětem.

      Ve svém volném čase ráda čtu, podnikám výlety a věnuji se rodině. 

bottom of page