Kdo jsme, co chceme a co nabízíme Vám a Vašemu dítěti

 

Dětská skupina SMARTbaby se nachází v Brně Řečkovicích v místě s velmi dobrou dopravní obslužností, s bezproblémovým parkováním a v dosahu MHD, v rodinném domě s vybavenou velkou zahradou.

 

Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.

 

Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.

 

Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.

 

Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvojí přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.

 

Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte - to je náš "pracovní" postup.

 

Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.

 

Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se děti do jeslí/školky těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.

 

Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte - důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.

 

Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE

 

7 - 9 hodin - děti se scházejí, individální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 hodin - svačinka, hygiena

9 - 10 hodin - řízená činnost - hudebně pohybová, výtvarná, volná hra, kroužky

cca 10 hodin - hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 - 12 - procházka, pobyt na zahradě, externí aktivity

12 - 12.30 hodin - hygiena, oběd

12.30 - 13 hodin - hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 - 15 hodin - spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 hodin - svačinka, hygiena

po 15.30 - 19 hodin - volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, odchod dětí

We speak English and have English speaking teacher

 

We accept English speaking children or children speaking a foreign language.

 

Common language is Czech, but if parents wish, we are speaking to the child throughout the day in English.

Children are learning both languages.

 

It is good and beneficial for all children.

A to jsme my:
Blanka.jpg

vedoucí učitelka

Blanka

     Jsem maminka dvou dcer a původní profesí jsem kadeřnice. Po mateřské dovolené jsem ale nastoupila do státní školky, kde jsem působila 7 let jako učitelka. Mimo běžné praxe mám absolvována školení Správná řeč a První pomoc u dětí. 

     Pracovala jsem také pár let jako chůva u dětí v domácnostech. Absolvovala jsem kurz Chůvy pro děti do zahájení školní docházky a získala profesní kvalifikaci.

     Vedla jsem taneční kroužky pro děti. Ráda maluji a dělám další výtvarné a rukodělné činnosti s dětmi, ráda vařím.

     Přestože se stále věnuji svému původnímu povolání, nejvíce mne naplňuje práce s dětmi.

Veronika.png

učitelka

Veronika

     Vystudovala jsem střední školu v oboru Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost a poté jsem absolvovala jednotlivou zkoušku v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Nyní studuji dálkově Učitelství ruského jazyka na Masarykově univerzitě. 
     I když mám jazyky ráda, práce s dětmi mě naplňuje ze všeho nejvíc. Dva roky jsem pracovala v jeslích a v rámci mého studia jsem také absolvovala spoustu praxí ve školkách, družinách i ve speciálních zařízeních. 
     Ráda vymýšlím kreativní výtvarné činnosti pro děti, hraji na kytaru a flétnu. Ve svém volném čase ráda čtu, jezdím na kole a cestuji.

Iva fotka.jpeg

učitelka

Iva

     Vystudovala jsem střední školu, obor Ekologie a životní prostředí. Součástí studia byly praktické části výuky přímo v provozu s hospodářskými zvířaty společně s veterináři a chovateli. Poté jsem pracovala dva roky v ZOO Brno. Tato práce pro mě byla velmi zajímavá, říkám tomu škola života. Dozvěděla jsem se spoustu užitečných věcí a informací.
     Ale mým cílem již před prací v Zoo byla vždy práce s dětmi. V průběhu zaměstnání jsem absolvovala kurzy spojené s mojí budoucí prací s dětmi v mateřské školce, především profesní atestaci Chůvy pro děti. Mým plánem je se i nadále v tomto oboru vzdělávat a zdokonalovat.
     Ve volném čase se věnuji sportu, výletům do přírody, hudbě. Nyní se jako samouk učím hře na klávesy.

Dominika.jpg

učitelka

Dominika

     Po maturitě na gymnáziu jsem na Masarykově univerzitě vystudovala Učitelství pro MŠ a zároveň Hudební vědu, kterou teď dokončuji v magisterském studiu. Několik let jsem pracovala s nejmenšími dětmi v dětském klubu Frikulín pod DDM Helceletova na pobočce v Brně Řečkovicích, kde v létě vedu také příměstské tábory pro předškolní i školní děti. Hudební vzdělání uplatňuji mimo jiné jako produkční v souboru Ensemble Opera Diversa.

     Celý život je mým největším koníčkem hudba, od malička zpívám ve sboru, hraji na klavír a saxofon. Ve volném čase se věnuji své psí parťačce Lenty, se kterou běháme závodně agility, kromě toho mám ráda další sporty, výlety do přírody nebo jógu. 

Ivast.jpg

učitelka

Iva

     Vystudovala jsem střední ekonomickou školu. Po dokončení studia jsem pracovala jako manažerka zahraničních firem.

     Během této doby jsem absolvovala několik vzdělávacích kurzů se zaměřením na osobnost a chování člověka. Vždy úspěšně dokončeno certifikátem.

     Mám tři dospělé děti a radost mi dělají moje čtyři vnoučata. I proto jsem chtěla najít uplatnění v péči o děti a tak jsem si udělala Kurz chůvy a začala pracovat v Dětské skupině.

     Miluji zvířata, turistiku, hudbu a práci s dětmi.

Tereza.jpg

učitelka

Tereza

     Vystudovala jsem střední pedagogickou školu – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, na kterou jsem navázala studiem oboru Speciální pedagogika - komunikační techniky na Masarykově univerzitě, které jsem zakončila složením bakalářských závěrečných zkoušek.

     Již během studia jsem hlídala děti v rodinách a vedla několik zájmových kroužků pro děti předškolního i mladšího školního věku (např. Netradiční výtvarné dílny, Tanečky a Povídálka – logopedická prevence).         Ve volném čase se ráda věnuji čtení, výrobě šperků či hudbě.