Dětská skupina SMARTbaby se nachází v Brně Řečkovicích v místě s velmi dobrou dopravní obslužností, s bezproblémovým parkováním a v dosahu MHD, v rodinném domě s vybavenou velkou zahradou.

 

Dětem je poskytována péče přiměřeně jejich věku, k dispozici je pestrá nabídka výchovných i vzdělávacích aktivit s dostatkem času na hru a odpočinek.

 

Děti přijímáme průběžně celý rok dle volné kapacity a s možností volby typu a frekvence docházky dle potřeb rodičů a dětí.

 

Naším cílem je spokojené, šťastné a šikovné dítě, které se rozvíjí přiměřeně svému věku, je kamarádské, sebevědomé a vnímavé ke svému okolí, zdravé a plné elánu a chuti objevovat svět a má radost z poznání.

 

Věříme tomu, že dítě potřebuje mít v životě pevný bod a tím je rodina a její nejširší okolí. K jeho dobrému rozvojí přispívá pravidelný denní režim a řád, který dítě zklidňuje a dává mu pocit jistoty.

 

Laskavý přístup a dodržování stanovených pravidel a respekt k osobnosti dítěte - to je náš "pracovní" postup.

 

Chceme v dětech posilovat víru v dobro a slušné chování, učit je solidaritě a umění pomoci druhým.

 

Člověk je tvor společenský a proto chceme, aby z dětské skupiny byl stmelený kolektiv, aby se děti do jeslí/školky těšily a mohly si vytvářet první kamarádské vazby.

 

Nabízíme všestranný rozvoj odpovídající mentálnímu stupni vývoje dítěte - důležitá je hra, výtvarná, hudební a především tělesná výchova.

 

Dětem nabízíme poznání nových věcí a upevňování již známých dovedností.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM DNE

 

7 - 9 hodin - děti se scházejí, individální hra, řízená výtvarná činnost, hygiena, příprava na svačinku

cca 9 hodin - svačinka, hygiena

9 - 10 hodin - řízená činnost - hudebně pohybová, výtvarná, volná hra, kroužky

cca 10 hodin - hygiena, odchod na procházku, pobyt venku

10 - 12 - procházka, pobyt na zahradě, externí aktivity

12 - 12.30 hodin - hygiena, oběd

12.30 - 13 hodin - hygiena, odchod dopoledních dětí, příprava na spánek, odpočinek

13 - 15 hodin - spánek, odpočinek, hygiena

cca 15.30 hodin - svačinka, hygiena

po 15.30 - 19 hodin - volná i řízená činnost, pobyt venku, na zahradě, odchod dětí

 

We accept English speaking children or children speaking a foreign language.

 

Common language is Czech, but if parents wish, we are speaking to the child throughout the day in English.

Children are learning both languages.

 

It is good and beneficial for all children.

Blanka

     Jsem maminka dvou holčiček a původní profesí jsem kadeřnice. Po mateřské dovolené jsem ale nastoupila do státní školky, kde jsem působila 7 let jako učitelka. Mimo běžné praxe mám absolvována školení Správná řeč a První pomoc u dětí. 

     Pracovala jsem také pár let jako chůva u dětí v domácnostech. Absolvovala jsem kurz Chůvy pro děti do zahájení školní docházky a získala profesní kvalifikaci.

     Vedla jsem taneční kroužky pro děti. Ráda maluji a dělám další výtvarné a rukodělné činnosti s dětmi, ráda vařím.

     Přestože se stále věnuji svému původnímu povolání, nejvíce mne naplňuje práce s dětmi.

vedoucí učitelka

Veronika

     Vystudovala jsem střední školu v oboru Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost a poté jsem absolvovala jednotlivou zkoušku v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Nyní studuji dálkově Učitelství ruského jazyka na Masarykově univerzitě. 
     I když mám jazyky ráda, práce s dětmi mě naplňuje ze všeho nejvíc. Dva roky jsem pracovala v jeslích a v rámci mého studia jsem také absolvovala spoustu praxí ve školkách, družinách i ve speciálních zařízeních. 
     Ráda vymýšlím kreativní výtvarné činnosti pro děti, hraji na kytaru a flétnu. Ve svém volném čase ráda čtu, jezdím na kole a cestuji.

učitelka

Veronika

     Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Brně.

Pracovat s dětmi jsem si přála už v dospívajícím věku, na střední škole jsem pracovala jako chůva, po škole jsem hlídala děti, byla to brigáda, která mě velmi bavila a utvrdila mě v tom, že chci pracovat s dětmi. Práce s dětmi mě naplňuje a je pro mě zároveň koníčkem.

     Doma mám tříletého syna Adámka.

Svůj volný čas trávím nejvíce a nejraději právě se synem a s manželem,

     Rádi jezdíme na výlety, chodíme plavat, jezdíme na kole a trávíme čas s ostatními členy rodiny.

učitelka

Dagmar

     Vystudovala jsem střední pedagogickou školu. Po dokončení jsem pracovala 22 let jako učitelka MŠ. Během této doby jsem absolvovala spoustu vzdělávacích kurzů akreditovaných MŠMT.

     Nejraději se věnuji výtvarným a hudebně pohybovým činnostem. Mám dvě dospělé děti, syna a dceru. A moje sluníčko, vnoučka Adámka.

     V této DS pracuji společně s dcerou Veroniku. Děti jsou moje celoživotní radost.
 

učitelka

Iva

   Vystudovala jsem střední školu, obor Ekologie a životní prostředí. Součástí studia byly praktické části výuky přímo v provozu s hospodářskými zvířaty společně s veterináři a chovateli. Poté jsem pracovala dva roky v ZOO Brno. Tato práce pro mě byla velmi zajímavá, říkám tomu škola života. Dozvěděla jsem se spoustu užitečných věcí a informací.
     Ale mým cílem již před prací v Zoo byla vždy práce s dětmi. V průběhu zaměstnání jsem absolvovala kurzy spojené s mojí budoucí prací s dětmi v mateřské školce, především profesní atestaci Chůvy pro děti. Mým plánem je se i nadále v tomto oboru vzdělávat a zdokonalovat.
     Ve volném čase se věnuji sportu, výletům do přírody, hudbě. Nyní se jako samouk učím hře na klávesy.

 

učitelka

Veronika

     Po vystudování střední zdravotnické školy a jazykové školy jsem pracovala jako Au-Pair v Anglii a chůva ve Spojených státech amerických, kde jsem se věnovala i sportovnímu trénování fyzicky postižených sportovců po amputaci končetin.

     Byla jsem softballový trenér dětí a dodnes se sama aktivně hraní softballu věnuji.

Mám kurz první pomoci u dětí a plynule ovládám anglický jazyk slovem i písmem.

     Na jaře 2020 jsem úspěšně absolvovala univerzitu v Anglii v pedagogickém oboru Studie raného dětství. Jsem vdaná a mám dvě malé dcery, s kterými se rádi věnujeme pohybovým aktivitám, logickým hrám a máme rádi výlety. 

učitelka

Nikola

     Vystudovala jsem střední školu, obor kadeřnice, kterou jsem doplnila dalším studiem ekonomika a podnikání.

     Ale protože mne práce s dětmi naplňuje a baví už od mých 10 let, kdy jsem začala pomáhat mamince s hlídáním dětí, chtěla jsem se po studiu dále ubírat spíše tímto směrem. Nejdříve jsem hlídala děti v domácnostech, ale pak jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a získala tak potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi v dětské skupině.

     Ve volném čase se věnuji výletům a sportu, trénovala jsem také skupinu mažoretek, holčičky od 4 do 7 let.

učitelka

Please reload