top of page
Zábavné cvičení pro děti

 

Termín:

každé úterý 16 - 17 hodin pro děti 3 - 6 let

každé úterý 17 - 18 hodin pro děti 1. stupeň ZŠ

 

 

Délka lekce: 45 minut

Kapacita kroužku: 10 dětí

 

Cena: 1200,- Kč, tj. 80,- Kč / lekce, celkem 15 lekcí únor - červen

 

VOLNÁ MÍSTA - zápis probíhá na 1. pololetí 2016/17na info@smartbaby.cz nebo na tel. 606 666 483

 

ZAČÍNÁME v říjnu 2016

 

- děti cvičí bez přítomnosti rodičů

- veškeré sportovní pomůcky jsou připraveny, s sebou mají děti vhodný cvičební úbor - oblečení, obuv není potřeba a láhev s pitím

 

Náplň:

- protahovací cviky

- relaxační cvičení

- prvky pilates

- dětská jóga

- pohybové hry

- cvičení s míči

- cvičení s overbally

- dětské tanečky

 

Plán lekce:

1. zahřátí organismu, příprava na určitou fyzickou zátěž - se zaměřením na správné dýchání a postoj (10 min)

2. hlavní část lekce - každá lekce má jiné zaměření, viz. náplň (30 min)

3. relaxační část - opětzaměřeno na správné dýchání a regeneraci svalů po fyzické zátěži (5 - 10 min)

4. společný kruh, malé povídání o provedených aktivitách (5 min)

 

- cvičení bude s hudbou i bez a se cvičebními pomůckami i bez

- cvičení probíhá v našich prostorách, v teplých dnech budeme cvičit venku, na zahradě

Veselá notička

 

Termín:

každé pondělí 16 - 17 hodin pro děti 3 - 6 let

každé pondělí 17 - 18 hodin pro děti 1. stupeň ZŠ

 

 

Délka lekce: 45 minut

Kapacita kroužku: 10 dětí

 

Cena: 1200,- Kč, tj. 80,- Kč / lekce, celkem 15 lekcí únor - červen

 

VOLNÁ MÍSTA - zápis probíhá na 1. pololetí 2016/17na info@smartbaby.cz nebo na tel. 606 666 483

 

ZAČÍNÁME v říjnu 2016

 

Veselá notička je hudební kroužek, ve kterém na děti čeká pestrý repertoár lidových i umělých dětských písní. Zpívání bude doprovázeno klavírem, případně flétnou či kytarou. Po každé hodině si děti domů odnesou notový zápis nové písničky.

 

Náplň:

Kromě zpívání se děti mohou těšit také na:

 • sluchová cvičení

 • dechová cvičení

 • fonační cvičení - průpravná logopedická cvičení podporující správný vývoj řeči

 • artikulační cvičení

 • rytmická cvičení

 • hru na vlastní tělo

 • hru na Orffův instrumentář

 • hudebně-pohybové hry

 • výrobu vlastních jednoduchých hudebních nástrojů, na které budou následně hrát a na konci roku si je odnesou domů

 

Proč by měly děti zpívat?

 • rozvíjí se sluchové vnímání a rytmické cítění

 • rozvíjí se hrubá i jemná motorika při hře na hudební nástroje

 • rozvíjí se představivost a fantazie

 • rozvíjí se estetické cítění

 • rozvíjí se slovní zásoba

 • učí se správnému držení těla a správnému dýchání

 • a především, děti mají ze svého projevu radost

 

Termín:

každý čtvrtek 16 - 17 hodin pro děti 3 - 6 let

každý čtvrtek 17 - 18 hodin pro děti 1. stupeň ZŠ

 

 

Délka lekce: 45 minut

Kapacita kroužku: 10 dětí

 

Cena: 1200,- Kč, tj. 80,- Kč / lekce, celkem 15 lekcí únor - červen

 

VOLNÁ MÍSTA - zápis probíhá na 1. pololetí 2016/17na info@smartbaby.cz nebo na tel. 606 666 483

 

ZAČÍNÁME v říjnu 2016

 

Výtvarný kroužek pro všechny malé kutily, kteří rádi kreslí, malují, lepí, stříhají, modelují a cokoli kreativně tvoří. Děti budou na výrobcích pracovat samostatně, ale i ve dvojicích nebo společně s celou skupinou, přičemž tvoření bude zaměřeno na netradiční výtvarné techniky. Své výrobky si děti po hodině odnesou domů pro radost.
Tvoření bude vždy zaměřeno tematicky, podle ročního období, měsíce, svátku, či významné události.

 

Děti budou potřebovat pouze oblečení na zašpinění, nejlépe dlouhé tričko.

 

Náplň:

Děti se mohou těšit na práci s různými materiály, výtvarnými pomůckami a potřebami.

K tvoření budeme používat např.:

- papír

- plasty

- přírodniny

- potraviny

- látky

- lepidla

- štětce

- provázky

- tuž

- špejle

- inkoust

- pastelky, fixy, voskovky

- prašné křídy

- temperové a vodové barvy

- vidličky

- korálky

- kolíčky

- papírové tácky

- nůžky

- krepový papír

- filcový papír

 -bublinkovou folii

a mnoho dalších zajímavých výtvarných potřeb

 

Tvořivé ručičky
Angličtina pro nejmenší

 

Termín:

každou středu 16.15 - 17.15 hodin pro děti 3 - 6 let

každou středu 17.15 - 18.15 hodin pro děti 1. a 2. třída ZŠ

 

 

Délka lekce: 45 minut

Kapacita kroužku: 12 dětí

 

Cena: 1200,- Kč, tj. 80,- Kč / lekce, celkem 15 lekcí únor - červen

 

VOLNÁ MÍSTA - zápis probíhá na 1. pololetí 2016/17na info@smartbaby.cz nebo na tel. 606 666 483

 

ZAČÍNÁME říjnu 2016

 

3-6 let

Předškolní děti se učí převážně hrou a paralelně k tomu, co se učí ve školce.

Proto budeme děti učit v návaznosti na práci v našem zařízení s pomocí anglických publikací dostupném na trhu pro výuku AJ, např. Playtime, Cookie and Friends, Show and Tell, Pebble, etc.

 

1 . a 2 trida

Navazuje na učivo, které se učí v MŠ a předchází učivu 3. třídy na ZŠ, kdy nastává povinná výuka angličtiny, tj. rozvíjíme poslechové a mluvní dovednosti a postupně začínáme rozpoznávat jednotlivá klíčová slova, která jsou dále užívána v povinné výuce na ZŠ již v celých větách. Děti budeme trénovat i v poslechových a mluvních cvičeních vyžadovaných v mezinárodních zkouškách Cambridge Exams.

 

bottom of page