top of page
ŠKOLNÉ platné od 1.2.2023 pro děti do 3 let věku až do 31.8.
při docházce 5 dnů v týdnu je školné 4 720,- Kč za měsíc
při docházce 4 dny v týdnu je školné 4 000,- Kč za měsíc
při docházce 3 dny v týdnu je školné 3 000,- Kč za měsíc
při docházce 2 dny v týdnu je školné 2 000,- Kč za měsíc
při docházce 1 den v týdnu je školné 1 000,- Kč za měsíc
při docházce 1 den je školné 250,- Kč za den
ŠKOLNÉ platné od 1.2.2023 pro děti od 3 let věku po 1.9.
při docházce 5 dnů v týdnu je školné 9 000,- Kč za měsíc
při docházce 4 dny v týdnu je školné 8 000,- Kč za měsíc
při docházce 3 dny v týdnu je školné 6 000,- Kč za měsíc
při docházce 2 dny v týdnu je školné 4 000,- Kč za měsíc
při docházce 1 den v týdnu je školné 2 000,- Kč za měsíc
při docházce 1 den je školné 500,- Kč za den

jsou přijímány děti od 1 roku do 6 let

 

samoobsluha dítěte NENÍ vyžadována

 

nabízíme možnost individuální docházky dle potřeb rodičů

(např. několik dnů v týdnu, jen dopoledne, kombinace celodenní a dopolední docházky apod.)

 

přijímány jsou děti se souhlasem lékaře s pobytem v dětském kolektivu

a které se podrobují stanovenému pravidelnému očkování

 

na konci kalendářního roku je vystaveno potvrzení na dítě o

VÝŠI VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ NA ŠKOLNÉ (bez stravného),

které si jeden z rodičů může do výše minimální mzdy pro daný rok uplatnit jako slevu na dani

školné ZAHRNUJE:

pitný režim po celou dobu pobytu dle potřeby dítěte

 

čerstvé ovoce jako doplněk stravy během dne

 

veškeré výtvarné a kreativní potřeby

 

lůžkoviny, prostěradlo, povlečení a jejich výměnu

 

kvalifikovaný personál

 

foto a video dokumentaci aktivit

 

dlouhou otevírací dobu - pobyt dítěte dle zvolené frekvence docházky po celou provozní dobu

 

docházku v pracovní dny a o prázdninách (podzimní, jarní, letní) dle potřeb rodičů

 

uspořádání dětské narozeninové oslavy pro dítě včetně zajištění občerstvení; každé dítě od nás obdrží k narozeninám dárek

školné NEZAHRNUJE:

stravu dle zvoleného typu docházky

 

osobní potřeby dítěte (plenky, ubrousky, krém)

 

vlastní lahvičku na pití

bottom of page