Vybudování a provoz zařízení péče o děti SMARTbaby je podpořeno z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu: Zařízení péče o děti SMARTbaby 2 - provoz

 

Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

 

Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost

 

Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

 

Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

 

Číslo a název tématického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

 

Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

 

Harmonogram projektu: 1.4.2016 - 31.3.2018

 

Kapacita zařízení: 12

 

Cílová skupina projektu dle zařízení: veřejnost

 

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění

 

Název projektu: Zařízení péče o děti SMARTbaby - vybudování a provoz

 

Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

 

Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost

 

Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

 

Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

 

Číslo a název tématického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

 

Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

 

Harmonogram projektu: 1.12.2015 - 31.8.2018

 

Kapacita zařízení: 12

 

Cílová skupina projektu dle zařízení: veřejnost

 

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění