Ceník - měsíční školné

jsou přijímány děti od 1 roku do 6 let

 

samoobsluha dítěte NENÍ vyžadována

 

nabízíme možnost individuální docházky dle potřeb rodičů

(např. několik dnů v týdnu, jen dopoledne, kombinace celodenní a dopolední docházky apod.)

 

přijímány jsou děti, které se podrobují stanovenému očkovacímu plánu a se souhlasem lékaře s pobytem v dětském kolektivu

_________________________________________________________

DOPOLEDNÍ docházka (pobyt dítěte v provozní době 7 do 13 hodin) nebo

ODPOLEDNÍ docházka (pobyt dítěte v provozní době od 12 nebo 13 do 19 hodin) nebo

CELODENNÍ docházka (pobyt dítěte v provozní době od 7 do 19 hodin)

                                             

při docházce 5 dnů v týdnu je školné 7 000,- Kč za měsíc
při docházce 4 dny v týdnu je školné 6 000,- Kč za měsíc
při docházce 3 dny v týdnu je školné 5 000,- Kč za měsíc
při docházce 2 dny v týdnu je školné 4 000,- Kč za měsíc
při docházce 1 den v týdnu je školné 3 000,- Kč za měsíc

 

na konci kalendářního roku je vystaveno potvrzení na dítě o

VÝŠI VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ NA ŠKOLNÉ (bez stravného),

které si jeden z rodičů může do výše minimální mzdy pro daný rok uplatnit jako slevu na dani

školné ZAHRNUJE:

pitný režim po celou dobu pobytu dle potřeby dítěte

 

čerstvé ovoce jako doplněk stravy během dne

 

veškeré výtvarné a kreativní potřeby

 

lůžkoviny, prostěradlo, povlečení

 

úrazové pojištění dítěte u pojišťovny Kooperativa

 

vstupné a jízdné na všechny další akce pořádané pro děti v jeslích i mimo jesle

 

pravidelné sezónní akce v jeslích

 

kvalifikovaný personál

 

foto a video dokumentaci aktivit

 

dlouhou provozní dobu - pobyt dítěte dle zvoleného typu docházky po celou provozní dobu

 

docházka ve státní svátky a o prázdninách dle potřeb rodičů

 

uspořádání dětské narozeninové oslavy pro dítě včetně zajištění občerstvení; každé dítě od nás obdrží k narozeninám dárek

školné NEZAHRNUJE:

stravu dle zvoleného typu docházky

 

osobní potřeby dítěte (plenky, ubrousky, krém)

 

vlastní lahvičku na pití