jsou přijímány děti od 1 roku do 6 let

 

samoobsluha dítěte NENÍ vyžadována

 

nabízíme možnost individuální docházky dle potřeb rodičů

(např. několik dnů v týdnu, jen dopoledne, kombinace celodenní a dopolední docházky apod.)

 

přijímány jsou děti se souhlasem lékaře s pobytem v dětském kolektivu

_________________________________________________________

DOPOLEDNÍ docházka (pobyt dítěte v provozní době 7 do 13 hodin) nebo

ODPOLEDNÍ docházka (pobyt dítěte v provozní době od 12 nebo 13 do 19 hodin) nebo

CELODENNÍ docházka (pobyt dítěte v provozní době od 7 do 19 hodin)

                                             

 

na konci kalendářního roku je vystaveno potvrzení na dítě o

VÝŠI VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ NA ŠKOLNÉ (bez stravného),

které si jeden z rodičů může do výše minimální mzdy pro daný rok uplatnit jako slevu na dani

pitný režim po celou dobu pobytu dle potřeby dítěte

 

čerstvé ovoce jako doplněk stravy během dne

 

veškeré výtvarné a kreativní potřeby

 

lůžkoviny, prostěradlo, povlečení

 

úrazové pojištění dítěte u pojišťovny Kooperativa

 

vstupné a jízdné na všechny další akce pořádané pro děti v jeslích i mimo jesle

 

pravidelné sezónní akce v jeslích

 

kvalifikovaný personál, komunikaci a výuku v českém i anglickém jazyce

 

foto a video dokumentaci aktivit

 

dlouhou provozní dobu - pobyt dítěte dle zvoleného typu docházky po celou provozní dobu

 

docházka ve státní svátky a o prázdninách dle potřeb rodičů

 

možnost prodlouženého hlídání do 23.00 hodin

 

uspořádání dětské narozeninové oslavy pro dítě včetně zajištění občerstvení; každé dítě od nás obdrží k narozeninám dárek

stravu dle zvoleného typu docházky

 

osobní potřeby dítěte (plenky, ubrousky, krém)

 

vlastní lahvičku na pití